(link otworzy duże zdjęcie)

Konferencja dla przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji pn. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”. Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.

Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Dodatkowo poruszane będą zagadnienia dotyczące:

- niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A.,
- nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck,

- dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12:00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opublikowano: 04 lutego 2020 10:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 537

Załączniki:

plakat_konferencja_13_02_202.jpg [751.42 KB]

formularz_zgloszeniowy_konferencja_13_02_20.docx [185.15 KB]