(link otworzy duże zdjęcie)

Komunikat ws. odbioru odpadów z terenu gminy

Informujemy, że nie została podpisana umowa na odbiór odpadów z terenu gminy Purda na 2020 rok. W związku z tym nie możemy podać Państwu harmonogramu odbioru odpadów. Z tego samego powodu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Purdzie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie odpadów: komunalnych, budowlanych, wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i in.

Przeszkodą jest nieuchwalenie budżetu na 2020 rok przez Radę Gminy Purda. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej zostało usunięte z programu obrad ostatniej sesji Rady Gminy. Projekt budżetu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbą Obrachunkową i przedłożony komisjom Rady Gminy. Wszystkie komisje zaakceptowały proponowany budżet na 2020 rok z wyjątkiem Komisji Budżetowej.

Dodatkowym utrudnieniem jest wysokość oferty, która przekroczyła planowane środki na realizację tej usługi. W 2019 roku koszt odbioru odpadów wyniósł przeszło 733 tys. zł, w projekcie budżetu na 2020 zaplanowano 900 tys., natomiast otrzymaliśmy ofertę o wartości 1 039 797 zł.

W związku z powyższym ustalenie harmonogramu odbioru odpadów możliwe będzie po 15 stycznia, jeśli budżet zostanie uchwalony przez Radę Gminy na sesji nadzwyczajnej, zaplanowanej na 10 stycznia 2020 r.

Za wynikające z zaistniałej sytuacji utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Opublikowano: 03 stycznia 2020 13:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 6596