(link otworzy duże zdjęcie)

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Do 24 stycznia można składać oferty w konkursie dla organizacji pozarządowych na 2020 rok. Zarząd województwa właśnie ogłosił nabór.

Otwarty konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku.

Zakres wsparcia:

1. rozwój kultury fizycznej;

2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;

5. rozwój turystyki;

6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;

7. pomoc społeczna;

8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);

10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;

11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert www.witkac.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

WIĘCEJ INFORMACJI - kliknij tutaj 

Opublikowano: 31 grudnia 2019 09:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 310