(link otworzy duże zdjęcie)

Nowe informacje o zamknięciu drogi przez Klebark

Informacja od wykonawcy robót z 7 listopada: Dziś z powodu deszczu nie rozpoczęły się roboty na drodze przez Klebark (układanie warstwy ścieralnej na odcinku od 3+450 – 4+885). Jutro prace będą realizowane w zakresie przewidzianym na piątek, tj. zamknięcie drogi na odcinku DP 1464N + 2+100 do 3+450. Prace które miały być wykonane dzisiaj (czwartek) będą realizowane w sobotę 3+450 do 4+888.

Otrzymaliśmy (6 listopada) kolejną informację od wykonawcy robót (firmy PBDiM Sp. z o. o. Mińsk Mazowiecki) w sprawie zamknięcia drogi przez Klebark. Oto jej treść:

„W chwili obecnej, w związku z koniecznością wykonywania nawierzchni bitumicznej całą szerokością, wykonawca jest zmuszony wyłączyć drogę również dla mieszkańców i pojazdów dowożących dzieci do szkoły.

Poniżej harmonogram robót w okresie 07-09.11.2019 r.

07.11.2019 r. godziny 6:00 – 17:00 – zamknięcie drogi DP1464N na odcinku od 3+450 – 4+885 (układanie warstwy ścieralnej całą szerokością) – Mieszkańcy Klebarka Wielkiego objazd przez Klewki. Mieszkańcy Klebarka Małego – objazd przez Ostrzeszewo - Klewki

08.11.2019 r. godziny 6:00 – 17:00 - zamknięcie drogi DP1464N na odcinku od 3+450 – 2+100 (układanie warstwy ścieralnej całą szerokością) – Mieszkańcy Klebarka Wielkiego i Małego objazd przez Klewki

09.11.2019 r. godziny 6:00 – 17:00 – zamknięcie obwodnicy Klebarka Małego na odcinku od skrzyżowania z DP 1464N do km 0+700 (objazd przez miejscowość).

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionego harmonogramu w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od niego. O wszelkich zmianach będziemy informowali z możliwie największym wyprzedzeniem.

Liczymy na współpracę, cierpliwość i zrozumienie.”

Uwaga! Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów dojazdu dzieci do szkoły w Klebarku.

Dojazd do szkoły w Klebarku Wielkim z Ostrzeszewa i Klebarka Małego odbędzie się wg standardowego rozkładu jazdy - początek trasy w Ostrzeszewie o godz. 7.41. Będzie to transport zastępczy, który po zabraniu pasażerów zawróci i pojedzie objazdem do szkoły w Klebarku.

 

Opublikowano: 06 listopada 2019 14:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2330