(link otworzy duże zdjęcie)

Segregowanie odpadów obowiązkowe!

6 września 2019 roku weszła w życie istotna dla nas wszystkich zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Teraz właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z nowymi przepisami segregowanie odpadów jest obowiązkiem właścicieli i użytkowników nieruchomości.

W związku z tym prosimy właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów, o zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowanie w niej segregacji

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Purda ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę, która zgodnie z nowymi przepisami może stanowić kwotę nie niższą niż dwukrotna wysokość i nie wyższą niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.

SEGREGUJ – OSZCZĘDZASZ – DBASZ O ŚRODOWISKO

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Purda www.purda.pl w zakładce dla mieszkańca, można go pobrać z załącznika oraz w siedzibie Urzędu Gminy Purda.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Purdzie, pok. nr 2, tel. 89 522 89 60.

Pomocne strony: 

http://zgok.olsztyn.pl/

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

 

Opublikowano: 17 września 2019 12:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 3165

Załączniki:

deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunlanymi.docx [25.64 KB]

deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunlanymi.pdf [267.1 KB]