Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Informujemy o przeznaczeniu do sprzedaży czterech nieruchomości na terenie gminy Purda – w Prejłowie, Purdce i Groszkowie.

1. Działka numer 30/11 o powierzchni 0,2609 ha w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 62 694,00 zł.

2. Działka numer 30/12 o powierzchni 0,2543 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 50 326,00 zł.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numerem ewidencyjnym 3170/13 o powierzchni 0,1140 ha w obrębie geodezyjnym Purdka, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer OL1O/00065790/0 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiedniej. Cena wywoławcza 24 374,00 zł.

4. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 25 o powierzchni 0,0792 ha w obrębie geodezyjnym Groszkowo, wchodzącej w skład nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta numer OL1O/00135638/9 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza 9 852,00 zł.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 25 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Opublikowano: 13 września 2019 13:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 818

Załączniki:

wykaz_prejlowo_dz_30_11_30_12_13092019.pdf [219.52 KB]

wykaz_purdka_dz_3170_13_groszkowo_25__13092019.pdf [258.55 KB]

purdka_dz_3170_13.pdf [136.01 KB]

groszkowo_dz_25.pdf [103.23 KB]