(link otworzy duże zdjęcie)

Wymiana wodomierzy głównych

Przypominamy o konieczności udostępniania pomieszczeń, w których zainstalowane są wodomierze główne w celu ich wymiany. Obowiązek udostępnienia wynika z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. Montaż wodomierzy odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez odbiorców wody.

Informacja dotyczy wszystkich, którzy mają umowę podpisaną z Gminą Purda na dostawę wody, a nie mają jeszcze wymienionych lub zainstalowanych wodomierzy głównych. Wymiana i montaż tych urządzeń są elementem projektu pn. „Purda – gmina inteligentnych e-usług”. Na podstawie umowy z Gminą Purda pracownicy firmy Netland instalują wodomierze z modułami transmisji danych.

Na ewentualne pytania w tej sprawie odpowiedzą pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie: Jacek Studniak, tel. 89 512 24 12, e-mail: j.studniak@purda.pl; Agnieszka Dąbkowska, tel. 89 522 89 67, e-mail: a.dabkowska@purda.pl.

Bezpośredni kontakt do instalatorów w celu umówienia terminu – Mateusz Ruszczyk (Netland), tel. 574 674 546.

Opublikowano: 12 września 2019 12:14

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1116