(link otworzy duże zdjęcie)

Czas planować fundusze sołeckie na 2020 rok

W minioną niedzielę gmina zorganizowała szkolenie dla sołtysów pt. „Fundusz sołecki w praktyce”. Służy ono przygotowaniom do planowania wydatków z przyszłorocznych funduszy sołeckich. W budżecie gminy, jak co roku, będą pieniądze dla sołectw na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Wnioski sołectw powinny być złożone do końca września 2019.

Sołectwa zwołują już zebrania wiejskie, podczas których zaplanują wydatki. Decyzja o tym, czy dane przedsięwzięcie służy poprawie życia mieszkańców należy właśnie do zebrania wiejskiego. Mądre wydatkowanie funduszy sołeckich zależy od Waszego zaangażowania. Mieszkańcy sołectwa biorą udział w decydowaniu o projekcie funduszu, a później w jego wykonaniu. Mają możliwość realizacji drobnych, aczkolwiek istotnych dla tego środowiska przedsięwzięć. Warunkiem przyznania tych środków jest złożenie przez sołtysów prawidłowych wniosków sołectw do wójta, który następnie uwzględni je w planie budżetowym.

W ramach funduszu sołeckiego można np.:

– remontować i budować drogi gminne

- budować i remontować parkingi pod warunkiem, że gmina jest właścicielem gruntów

- remontować sale (np. OSP) i świetlice, jeżeli gmina jest właścicielem budynku i gruntu

- remontować gminne zabytki (np. kapliczki) wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków

- przeznaczyć środki na oczyszczanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej (na terenie sołectwa)

- kupować usługi projektowe (np. budowlane, infrastrukturalne)

- projektować, budować i utrzymywać oświetlenie dróg publicznych

- zakupić sprzęt sportowy

- zakupić wyposażenie świetlic, OSP

- organizować imprezy kulturalne, edukacyjne

 

Nie można finansować np.:

- inwestycji na gruntach nie będących własnością gminy

- remontu zabytków na gruntach prywatnych

- remontu cmentarzy parafialnych

- wycieczek szkolnych

- działalności drużyn sportowych

- imprez rozrywkowych, np. zabawy sylwestrowej

Propozycja zgłaszana jako przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego musi spełniać trzy podstawowe warunki: 1) musi stanowić zadanie własne gminy, 2) służyć poprawie warunków życia mieszkańców, 3) musi być zgodna ze strategią rozwoju gminy.

Poprawny wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok musi zawierać:

1. Wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa.

2. Oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć, które muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla sołectwa.

3. Uzasadnienie, które powinno przede wszystkim wskazać, w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2019.

W załącznikach - wzory dokumentów:

Opublikowano: 27 sierpnia 2019 12:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1237

Załączniki:

zebranie__ogloszenie.docx [13.42 KB]

lista_obecnosci.docx [32.39 KB]

protokol_z_zebrania.docx [14.8 KB]

uchwala.docx [12.58 KB]

wniosek.docx [28.14 KB]