(link otworzy duże zdjęcie)

Sedes to nie kosz na śmieci

Każdego roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni, które są skutkiem wrzucania do kanalizacji różnych przedmiotów. Śmieci wrzucane do toalety powodują zapchanie kanalizacji i poważne awarie. Zator może sprawić, że ścieki cofną się i zaleją dom, ogród lub ulicę. Powoduje to duże straty i zanieczyszczenie środowiska, ale także wzrost kosztów oczyszczania ścieków. Po prostu: sedes to nie kosz na śmieci.

Różne odpadki, nawet rozdrobnione, powinny trafiać do kosza na śmieci, nie do sedesu. Dlaczego? Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń. Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków są tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować z naszych domów nieczystości sanitarne z WC, z kąpieli, mycia czy prania. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, to wcześniej czy później zatykają przewody kanalizacyjne. A jeśli dostaną się do przepompowni powodują awarie pomp, wylewanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki.

Dlatego też gorąco apelujemy i przestrzegamy: nie wrzucajcie do sedesów :

• podpasek, tamponów, nawilżonych chusteczek i środków higienicznych, materiałów opatrunkowych, igieł itp.

• ręczników papierowych, szmat, gazet i innych materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę.

• niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni).

• materiałów budowlanych, opadających na dno przewodów kanalizacyjnych tworzących trudne do usunięcia zatory.

• tłuszczów i olejów, które tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice, co przyśpiesza konieczność remontu instalacji kanalizacyjnej.

Do kanalizacji nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  bez uprzedniego zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków , a także nie stosowanie  się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. Ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Opublikowano: 22 sierpnia 2019 14:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 719