(link otworzy duże zdjęcie)

Dwa konkursy grantowe LGD Południowa Warmia

Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia ogłosiła dwa konkursy grantowe – na działania aktywizacyjne i promocyjne. Termin składania wniosków: od 26 sierpnia 2019 do 10 września 2019 roku. Czas realizacji – od stycznia do czerwca 2020 roku.

Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne (ogłoszenie nr 3/2019/GA) na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.

Szczegóły: http://www.dzialajlokalnie.poludniowawarmia.pl/page/3_2019_ga

Działania informacyjno-promocyjne (ogłoszenie nr 2/2019/GP) na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Działania informacyjno-promocyjne.

Szczegóły: http://www.dzialajlokalnie.poludniowawarmia.pl/page/2_2019_gp

Opublikowano: 30 lipca 2019 11:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 468