(link otworzy duże zdjęcie)

Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym

Został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy w drogi w Klebarku Małym. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu ”Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym – droga jednokierunkowa (odc A)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (oś priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.4. – „Zrównoważony transport miejski”, Poddziałanie 4.4.1- „Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Powiat Olsztyński i Gminę Purda.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową;
 • budowę ciągu pieszego na całej długości projektowanej drogi wraz z podbudową;
 • budowę ścieżki rowerowej na części projektowanej drogi wraz z podbudową;
 • budowę zjazdów indywidualnych na całej długości projektowanej drogi wraz z podbudową;
 • budowę zjazdów publicznych wraz z podbudową;
 • budowę zatoki autobusowej wraz z podbudową;
 • budowę podziemnego systemu odwodnienia na projektowanej drogi;
 • budowę i urządzenie rowów drogowych;
 • budowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami;
 • budowę murów oporowych;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z przebudową drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników;
 • przeniesienie dwóch kapliczek;
 • umocnienie skarp;
 • budowę 1 stanowiska bike&ride na łącznie 14 miejsc
 • roboty rozbiórkowe (ogrodzenia i inne).

Szczegółowe informacje: http://psd.olsztyn.pl/html/odbierz.php?Wynik=304

Opublikowano: 29 lipca 2019 09:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 547