(link otworzy duże zdjęcie)

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Program adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który:

  • ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią liczbę punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;
  • a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

1) pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub

2) jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub

3) jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub

4) ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się tutajAplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu:  Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Opublikowano: 17 lipca 2019 11:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 326

Zdjęcia: