(link otworzy duże zdjęcie)

Program odpracowania zadłużenia wobec Gminy Purda

Informujemy, że w celu ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, z tytułu opłat za wodę i ścieki, zaległości czynszowe, opłat z tytułu używania lokali oraz innych zaległości cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z mieszkaniowego zasobu Gminy Purda istnieje możliwość skorzystania z Programu odpracowania zadłużenia wobec Gminy Purda.

Program ma na celu pomoc w wyjściu z pogłębiającego się zadłużenia i uniknięcia egzekucji komorniczej.  

Warunki uczestnictwa w Programie określono w Zarządzeniu nr 89/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 2 lipca 2019 r..

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19a, nr telefonu 89 512 24 12 lub 89 512 24 08.

Wnioski wraz z dokumentami świadczącymi o trudnej sytuacji materialnej i życiowej przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Purda pok. nr 1.

 

Opublikowano: 02 lipca 2019 12:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1598

Załączniki:

Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 2 lipca 2019 r. [2.73 MB]

Wniosek [206.72 KB]

Wniosek (wersja edytowalna) [18.24 KB]