(link otworzy duże zdjęcie)

Zmiany w programie „Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń z programu „Rodzina 500+”. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Świadczenie 500 + będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe.

  • 3-miesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

  • Przyznanie z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

  • Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  • Brak wymogu o ustalenie alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących.

  • Przedstawienie odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego: rozwód lub separację, przysposobienie dziecka i ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenie z wyrównaniem za ten okres. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 roku świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 (przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 w wersji papierowej.

Informacji udziela GOPS Purda:

11-030 Purda 96B

tel. (89) 519 50 50, faks (89) 519-50-60, e-mail: gopspurda@wp.pl

godziny otwarcia: pon- pt. 7:30- 15:30


Opublikowano: 18 czerwca 2019 11:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 974

Załączniki:

Program Rodzina 500+ na nowych zasadach [3.42 MB]