(link otworzy duże zdjęcie)

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie"

Ruszył nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Jego celem jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Wnioski do konkursu mogą składać: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w których imieniu złoży wniosek organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w naszej gminie i planują prowadzić działania na jej terenie.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na stronie Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia i do pobrania poniżej. Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 5.500,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 55 000,00 zł.

Harmonogram konkursu:

  • przyjmowanie wniosków – do 29 maja 2019 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków,

  • ocena wniosków, ogłoszenie wyników oraz podpisanie umów – do 15 czerwca 2019 r.,

  • realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – od 15 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

Konsultacje i dodatkowe informacje u doradców LGD Południowa Warmia: Tomasz Piłat – koordynator „Działaj Lokalnie” tel. 502 46 76 74.; Jolanta Elzner– specjalista  tel. 89 672 96 43

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku znajdują się tutaj:

1. Regulamin konkursu

2. Wzór wniosku

 

Opublikowano: 02 maja 2019 09:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 684