(link otworzy duże zdjęcie)

List otwarty strajkujących nauczycieli Gminy Purda

Szanowni Państwo.

Od 2 tygodni strajkują nauczyciele placówek oświatowych w naszej gminie. Zapewniamy, że nasz udział w strajku nie jest emocjonującą zabawą w protest polityczny. Kwestię NIEODSTĘPOWANIA od protestu, do czasu osiągnięcia przez centrale związkowe porozumienia z rządem, rozważyliśmy, biorąc pod uwagę wszystkie argumenty i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Popieramy postulaty naszych koleżanek i kolegów publikowane w sieci. Chcemy uczestniczyć w dyskusji nad kształtem polskiej szkoły. Strajk nie jest tylko roszczeniem finansowym. Ustawa o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych nie daje nam jednak innej możliwości, ponieważ mówi, że spór zbiorowy może dotyczyć tylko warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550236/U/D19910236Lj.pdf

Rozpoczęliśmy strajk zgodnie z wytycznymi tej ustawy.

Będziemy kontynuować protest także dlatego, że oburza nas manipulacja informacjami oraz stosowanie socjotechnik, aby zdyskredytować nasze argumenty, przerzucanie na nas odpowiedzialności, ośmieszanie, poniżanie. Przeciwstawiamy się opinii, jakoby uczyniliśmy uczniów zakładnikami własnych roszczeń. To rząd ma władzę, to rząd decyduje o obecnej sytuacji, to rząd ponosi odpowiedzialność za kryzys w oświacie.

DZIĘKUJEMY Uczniom i Rodzicom oraz wszystkim, którzy nas rozumieją, wspierają, pomagają i mobilizują. To dla nas ważne. Zawsze byliśmy i nadal będziemy szkołą otwartą, nastawioną na rozwój zarówno uczniów, jak i nas, nauczycieli. Nie chcemy zmiany na szkołę uległą i podporządkowaną ustawom pisanym naprędce! SPRZECIW TEŻ JEST WARTOŚCIĄ.

Strajkujący nauczyciele: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Szczęsnem.

Opublikowano: 24 kwietnia 2019 13:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 651