(link otworzy duże zdjęcie)

Nowa stawka opłat za śmieci

Od 1 maja 2019 r. zmienia się miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Purda.

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • 25,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są segregowane

Powyższą stawkę należy pomnożyć przez zadeklarowaną liczbę mieszkańców.

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120 l. – 38,00 zł

2) 240 l. – 70,00 zł

3) 1100 l. – 290,00 zł

4) 7000 l – 1000,00 zł

  • jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120 l. – 45,00 zł

2) 240 l. – 90,00 zł

3) 1100 l. – 340,00 zł

4) 7000 l – 1200,00 zł

Powyższą stawkę należy pomnożyć przez zadeklarowaną liczbę pojemników.

W związku ze zmianą stawki opłat właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiści w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt wydaje decyzję określającą jej wysokość.

Opłacenie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, do końca 2019 roku, nie zwalnia z opłaty zgodnej ze stawką w zmienionej wysokości – różnicę trzeba dopłacić.

Ilustracja: designed by Brgfx - Freepik.com

Opublikowano: 17 kwietnia 2019 12:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2040