(link otworzy duże zdjęcie)

Związki purdzko-greckie

W Szkole Podstawowej w Purdzie jest realizowany międzynarodowy projekt „Uratować HISTORIĘ” w ramach programu Erasmus+. Uczniowie partnerskich szkół - w Purdzie i w Tyrnavos (Grecja), wcielili się w rolę ambasadorów. Została im powierzona misja przywrócenia blasku blednącej HISTORII. Kanwę projektu stanowi wspólnie przygotowany film „To save history”

Uczniowie klas szóstych obu szkół podnoszą swoją wiedzę na temat historycznej wartości Warmii oraz Tesalii, rozwijając przy tym kompetencje z zakresu matematyki, informatyki i języka angielskiego. W projekt zaangażowani są również nauczyciele partnerskich placówek. W październiku ubiegłego roku w Purdzie gościła czwórka nauczycieli z Grecji. Odbyło się wspólne szkolenie z wdrożenia rozwiązań programu „Microsoft dla Edukacji” oraz „Office 365”. Nauczyciele z Purdy podzielili się swoim warsztatem, prowadząc otwarte lekcje matematyki, przyrody, muzyki i języka angielskiego oraz przybliżając wszystkim uczestnikom niecodziennego zebrania rady pedagogicznej metodę odwróconej lekcji oraz zastosowanie programu geogebra w nauczaniu matematyki. (Obejrzyj tutaj).

Kolejne działania poprowadziły uczniów do Fromborka, Barczewa i Reszla. Powstał „Dzienniczek Ucznia Kopernika”, który oprowadza po najważniejszych obiektach Wzgórza Katedralnego we Fromborku, odwołując się do matematyki, geografii i historii - w kontekście dokonań najwybitniejszego Warmiaka wszech czasów, Mikołaja Kopernika. Dzienniczek jest pracą zespołową czwórki nauczycieli Szkoły Podstawowej w Purdzie. Szóstoklasiści zadbali o szatę graficzną publikacji oraz przetestowali zawarte w nim zadania podczas studyjnej wycieczki w listopadzie ubiegłego roku. (Plik „Dzienniczek Ucznia Kopernika” do pobrania i wydrukowania). Kolejnym rezultatem jest zestaw gier i zadań online z wykorzystaniem programu LearningApps, które powstały podczas przygotowań do edukacyjnego wyjazdu do Barczewa i Reszla. Uczniowie pod opieką nauczyciela zajęć komputerowych przygotowali i opracowali zadania. (Linki do gier: Reszel; Barczewo).

Jedno z pierwszych zadań, z którymi zmierzyli się ambasadorowie HISTORII dotyczyło tego, co najbliżej - Purdy. Pod kierunkiem nauczycieli: historii, zajęć komputerowych i matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego ożywili lokalną historię, poznali miejsca i przyrodę, której niejeden Europejczyk im zazdrości. W rezultacie powstał film i prezentacja promująca Purdę oraz pocztówki, który każdy turysta chętnie wyśle z pozdrowieniami z wakacji w naszej uroczej okolicy. Film „Welcome to Purda”; prezentacja „Purda – its history in hiking boots”

Z największą ciekawością i niecierpliwością uczniowie czekali na wyjazd do partnerskiej szkoły. Szóstoklasiści z Purdy niedawno wrócili z wyprawy życia! Siedem dni (29.03. – 05.04.2019.) spędzonych w Tesalii, w Grecji, możliwość doświadczania współpracy, dotknięcia starożytnej historii i kultury oraz porównanie rzeczywistości szkolnej rówieśników będzie owocowało wzrostem tolerancji i świadomości różnic kulturowych, zwyczajów i religii, a także nauki języka, historii i matematyki. Program wyjazdu obejmował lekcje w Szkole Podstawowej w Tyrnavos oraz wyjazdy edukacyjne w legendarne Góry Meteora, Doliny Tempe, zamku Krzyżowców w Platamonas oraz odkrywanie starożytnej kultury w mieście Larissa. Wkrótce będziemy gościli partnerów z Grecji w szkole w Purdzie!

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Stroną wnioskującą i koordynującą działania partnerskich szkół z Purdy i Tyrnavos jest szkoła w Purdzie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły: www.szkolawpurdzie.pl oraz śledzenia szkolnej strony na Facebooku.

Opublikowano: 15 kwietnia 2019 11:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 451

Erasmus Purda - Tyrnavos