(link otworzy duże zdjęcie)

90. rocznica otwarcia szkoły polskiej w Nowej Kaletce

W środę 10 kwietnia 2019, dokładnie w 90. rocznicę otwarcia szkoły polskiej w Nowej Kaletce, odbyła się oficjalna uroczystość upamiętniająca to ważne wydarzenie. Przed budynkiem dawnej szkoły spotkali się mieszkańcy wsi, okolicznych miejscowości i Olsztyna, oficjalni goście, chór parafialny z Butryn.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Gimu. Zgromadzonych przywitał prezes stowarzyszenia Ryszard Bedra. Wojciech Ostaszewski z TPG opowiedział o historii tego miejsca i ludziach z nim związanych

Szkoła w Nowej Kaletce była jedną z pierwszych polskich szkół i zarazem największą na Warmii. Na inaugurację przyszło 41 uczniów, czyli większość dzieci szkolnych z wioski. Pierwszym kierownikiem został Edward Turowski. Chciał wychowywać młode pokolenie na „dobrych synów Boga i społeczeństwa”. Jednym z nauczycieli był tu również Ryszard Knosała, wcześniej kierownik polskiej szkoły w Chaberkowie, a później w Olsztynie. Placówka w Nowej Kaletce, jak wiele polskich szkół na Warmii, narażona była na szykany ze strony władz niemieckich. Pod wpływem nacisków szkołę zamknięto 25 sierpnia 1939 roku, a ostatni nauczyciel i kierownik, Józef Groth, został aresztowany przez gestapo. Ale i tak placówka działała najdłużej spośród szkół polskich na Warmii.

Na zakończenie części oficjalnej chór z Butryn (wraz z całym zgromadzeniem) zaśpiewał „Rotę”. Było też składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową, zwiedzanie wystawy, wpisywanie się do księgi pamiątkowej.

W uroczystości wzięli udział m.in. wójt gminy Purda – Teresa Chrostowska, przewodniczący rady powiatu olsztyńskiego – Jerzy Laskowski, radni gminy – Urszula Sałacka, Bożena Ciesielska, Tomasz Żuchowski, przedstawiciele komendy Hufca Warmińskiego ZHP im. Knosały, Szkoły Podstawowej im. Knosały z Olsztyna, szkoły w Butrynach.

P.S. Budynek szkoły przetrwał wojnę, po jej zakończeniu ponownie uruchomiono w nim szkołę podstawową, którą zamknięto w 1999 r. Dziś mieści się tu siedziba Towarzystwa Przyjaciół Gimu. Wszyscy pamiętają o historycznej wartości tego miejsca - umieszczono pamiątkową tablicę i zorganizowano izbę pamięci.

Fot. Tomasz Piłat, LGD Południowa Warmia

Opublikowano: 11 kwietnia 2019 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 359

Zdjęcia: