(link otworzy duże zdjęcie)

Twoje podatki na rozwój Twojej gminy

Mamy czas rozliczania podatku dochodowego za ubiegły rok. Jesteście mieszkańcami naszej gminy, a nie jesteście tutaj zameldowani? Wskażcie w swoim rozliczeniu rocznym (PIT) gminę Purda jako rzeczywiste miejsce zamieszkania. Wtedy część tego podatku zostanie przekazana z budżetu państwa do gminy, w której mieszkacie (a nie do tej, w której jesteście tylko zameldowani).

Prawie czterdzieści procent wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wraca właśnie do naszego miejsca ich zamieszkania. Te pieniądze pozwalają np. finansować inwestycje gminne czy podnosić jakość usług publicznych.

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym jest proste. Jak to zrobić? Jeśli rozliczacie się jako osoby fizyczne, to w formularzu PIT w części B wpiszcie adres zamieszkania na terenie gminy Purda.

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 13:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 346