(link otworzy duże zdjęcie)

Umowa na przebudowę gminnych dróg podpisana

W środę 13 marca br. Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Purda Wioletty Gil podpisała z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem, Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwią Jaskulską umowę na przebudowę dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczęsne.

Gmina Purda otrzymała dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt całkowity inwestycji wynosi 4 714 075,46 zł, kwota przyznanego dofinansowania: 2 990 805,00  zł

W wyniku inwestycji przebudowane zostaną trzy gminne drogi o łącznej długości  4,5 km

Operacja została podzielona na dwa etapy:

I etap - Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo – Purdka. Termin zakończenia prac grudzień 2021 r.

II etap - Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice - droga krajowa nr 53 oraz Ostrzeszewo – Szczęsne. Termin zakończenia prac grudzień 2022 r.

W 2019 roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji,  opracowanie dokumentacji technicznych oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń, natomiast roboty budowlane planowane są w 2020 roku.  

 

 

 

Zdjęcia Urząd Marszałkowski

Opublikowano: 14 marca 2019 09:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1435

Zdjęcia: