(link otworzy duże zdjęcie)

Projekt sieci światłowodowej w Gminie Purda

Informujemy, że na obszarze naszej gminy rozpoczęły się prace projektowe światłowodowych linii kablowych. Celem jest zlikwidowanie
w Polsce tzw. „białych plam NGA”, czyli obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) IRIS Telecommunication Poland Sp. z o. o., uczestniczy w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych w trzynastu regionach Polski centralnej i północno-wschodniej. Infrastruktura sieci światłowodowych pozwoli na doprowadzenie zaawansowanych technologicznie łączy szerokopasmowych o prędkościach transmisji powyżej 100 Mb/s
w województwach łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają obecnie mieszkańców Gminy Purda w miejscowościach Butryny, Klebark Mały, Klebark Wielki, Marcinkowo, Nowa Wieś, Ostrzeszewo, Patryki, Przykop, Purda, Silice oraz Szczęsne w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Opublikowano: 08 marca 2019 09:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 679

Załączniki:

pismo_informacyjne_do_gminy.pdf [257.59 KB]

12_plakat_informacyjny.pdf [235.37 KB]