Spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy

W dniu 1 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Purdzie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej z przedstawicielami jednostek OSP z terenu Gminy Purda: OSP Butryny, OSP Klebark Wielki, OSP Nowa Wieś i OSP Purda. 

Tematami, jakie były poruszane podczas spotkania, to m.in. bieżące wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straż Pożarnych w gminie (jednostki przedstawiły zapotrzebowanie na sprzęt, remonty i wyposażenie) oraz wydatki inwestycyjne, w tym termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP Klebark Wielki, budowa remizy OSP Purda, zakup łodzi ratowniczej dla OSP Butryny. 

Zarządy jednostek przestawiły swoją działalność, podsumowano wstępnie rok 2018 oraz plany na bieżący rok. Ustalono także terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych. 

Opublikowano: 04 lutego 2019 12:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 378