(link otworzy duże zdjęcie)

XLIII sesja Rady Gminy Purda

28 września 2018 r. (piątek) odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Purda.

Uczestniczyli w nim Radni Gminy Purda oraz sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie oraz mieszkańcy.

Wójt Gminy Purda Piotr Płoski przedstawił sprawozdanie z zadań zrealizowanych w okresie pomiędzy sesjami oraz wręczył pamiątkowe dyplomy - podziękowania "w uznaniu efektów pracy na rzecz Sołectw i Gminy Purda" radnym i sołtysom.

Obecni na posiedzeniu Rady Gminy mieszkańcy wsi Marcinkowo, przedstawili swoje obawy dotyczące budowy biogazowni w swojej miejscowości oraz poprosili o wsparcie w działaniach Radnych.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, wśród których były między innymi:

- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2018- 2033. 

uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok. 

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2025”. 

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne. 

uchwała w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Purda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Purda. 

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda. 

uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Purda. 

Opublikowano: 28 września 2018 12:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1058

Zdjęcia: