(link otworzy duże zdjęcie)

Utworzenie pierwszych żłobków w Gminie Purda szansą dla rodziców na powrót do pracy!

Gmina Purda złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy Działanie: 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 wniosek o utworzenie pierwszych żłobków w Gminie Purda, które mają być szansą dla rodziców do powroru na rynek pracy.

Projekt zakłada powstanie pierwszych w historii Gminy Purda żłobków w miejscowościach: Klewki, Klebark Wielki, Purda i Butryny.

W ramach projektu zaplanowano prace adaptacyjne budynków, kompleksowe wyposażenie oraz utrzymanie żłobków przez dwa lata.

Dzięki realizacji projektu zostaną utworzone nowe miejsca opieki w żłobkach, co stworzy jego uczestnikom dogodne warunki do godzenia ról rodzinnych i zawodowych oraz zapewni im dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej.

O stanie realizacji projektu będziemy informować na bieżąco. 

Wartość ogółem: 3 366 490,26 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 3 198 165,74 zł
Wkład własny: 5,00%

Opublikowano: 14 września 2018 10:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1355