(link otworzy duże zdjęcie)

Remont drogi Marcinkowo – Purdka. Etap I rozpoczęty!

Rozpoczęły się roboty remontowe pasa drogowego na drodze gminnej prowadzącej z Marcinkowa do Purdki.

Staraniem Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego i podstawowym celem remontu nawierzchni drogi jest usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.

W ramach planowej inwestycji przewiduje się:

  • roboty przygotowawcze,
  • profilowanie istniejącej nawierzchni z nadaniem jednostronnego spadku,
  • odtworzenie istniejącego odwodnienia przy użyciu istniejących rowów drogowych,
  • remont nawierzchni z kruszywa,
  • budowę przepustów pod zjazdami,
  • ścinanie i uzupełnianie poboczy,
  • roboty wykończeniowe.

Jest to pierwszy etap remontu drogi w ramach istniejącej dokumentacji projektowej „Remont drogi gminnej w msc. Marcinkowo do msc. Purdka” finansowany z budżetu gminy. Kolejne etapy będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania m.in. ze środków unijnych i krajowych.  

Prace trwają! Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. 

Opublikowano: 09 sierpnia 2018 15:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 337

Zdjęcia: