(link otworzy duże zdjęcie)

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Szczęsne

Gmina Purda po raz drugi wszczeła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Szczęsne oraz obudowa istniejącej studni głębinowej w Klewkach".

Planowane zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych przewidziane jest na 31 października 2018 r.

http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/251/budowa_sieci_wodociagowej_i_sieci_kanalizacji_sanitarnej_grawita

Opublikowano: 13 kwietnia 2018 19:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 913