Projekt pn. „Moja mała ojczyzna”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie.


Projekt pn. „Moja mała ojczyzna” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPWM.11.00 Włączenie społeczne Działanie RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem: 862 972,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 731 272,50 zł
Wkład własny: 131 700,00 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-11-01 do: 2019-12-31

Miejsce realizacji projektu: Gmina Purda  i MOF Olsztyn

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej 48 beneficjentów: 38 kobiet i 10 mężczyzn z Gminy Purda  i MOF Olsztyn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie od 01.11.2017 r. do 31.12.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • aktywizację edukacyjną, społeczną, zawodową i zdrowotną osób bezrobotnych w wieku 15 – 64 lat oraz ich otoczenia
  • zdobycie umiejętności zawodowych w grupie 40 osób
  • animacja społeczna 12 środowisk lokalnych na terenie gminy
  • zapewnienie staży dla 16 osób

Projekt wpływać będzie na potencjał przyszłych pracodawców i instytucji rynku pracy poprzez realizację szkoleń animacyjno-aktywizacyjnych, pracę animatora społecznego, doradztwo zawodowe  i psychologiczne. Prezentacja  zmian możliwości życiowych i zawodowych dzięki podjęciu właściwych decyzji rozwoju, edukacji i pracy.

Opublikowano: 10 kwietnia 2018 15:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 436

Załączniki:

Plakat [783.42 KB]