(link otworzy duże zdjęcie)

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

9. marca 2018 r. na terenie Expo Mazury w Ostródzie odbył się Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Gminę Purda reprezentował Wójt Piotr Płoski oraz sołtysi: Agnieszka Kincel z sołectwa Purda, Iwona Skwarko z sołectwa Klebark Mały, Przemysław Grenda z sołectwa Prejłowo oraz Ryszard Ratkiewicz z sołectwa Zgniłocha.

Na spotkaniu poruszone były tematy dotyczące roli sołtysa w społeczności lokalnej oraz działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz aktywności mieszkańców wsi. Wydarzenie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz przestrzenią do debaty nad przyszłymi działaniami przyczyniającymi się do rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wyróżnił 100 sołtysów z regionu zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich, na ochronę dziedzictwa kulturowego czy rozwój wiejskiego krajobrazu. Wyróżnienie z Gminy Purda otrzymała Pani Agnieszka Kincel Sołtys Purdy.


Okazją do dyskusji był również wykład profesora Stanisława Achremczyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. "Wieś w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej".

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo.

Opublikowano: 12 marca 2018 09:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 543