(link otworzy duże zdjęcie)

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Informuję, że XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się

29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad (w przypadku zmian).
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029.
  4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na rok 2017.
  5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

Opublikowano: 27 czerwca 2017 12:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 832