Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kategorie: Pomoc społeczna

Opis: Kierownik GOPS - mgr Piotr Duda, tel. 89 519 50 57

Główna księgowa - Magdalena Heberlein,, tel. 89 519 50 51

Pracownik socjalny – Aneta Czajka, tel. 89 519 50 52

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – mgr Renata Rybak, tel. 89 519 50 53

Pracownik socjalny – mgr Marcin Grossmann, tel. 89 519 50 54

Pracownik socjalny – mgr Julita Dawid, tel. 89 519 50 55

Pracownik socjalny – Kamila Januszkiewicz, tel. 89 519 50 56

Referent ds. świadczeń rodzinnych – mgr Joanna Obidzińska, tel. 089 519 50 58

Fundusz Alimentacyjny, płatnik, składnica akt - Inspektor Małgorzata Rybak, tel. 89 519 50 58

Pomoc administracyjna – Emilia Pykało, tel. 89 519 50 59

Lokalizacja:

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Gmina: Purda

Adres: Purda 96B

Miejscowość: Purda

Kod pocztowy: 11-030

Dane kontaktowe:

Telefon 1: (89) 519 50 50

Faks: (89) 519-50-60

E-mail: gopspurda@wp.pl