Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda

 

 

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 1 302 262,50 zł

Dofinansowanie – 651 131,25 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.

Zadanie polega na przebudowie drogi składającej się z trzech odcinków zlokalizowanych na działkach geodezyjnych nr: 519/8, 519/6, 707 obr. Purda.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: wykonanie frezowania, odwodnienia, ułożenie nakładki asfaltowej na długości 84m oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na długości 215m. Przebudowane zostaną skrzyżowania. Droga zostanie oznaczona znakami pionowymi oraz  wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych.

Planowane zakończenie inwestycji: grudzień 2023 r.