Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Purda od km 0+000 do km 0+098

 

 

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Purda od km 0+000 do km 0+098”.

Całkowita wartość inwestycji – 315 000,94 zł

Dofinansowanie – 157 500,47 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.

Zadanie polega na przebudowie drogi wewnętrznej o długości 0,098 km w miejscowości Purda, zlokalizowanej na działkach geodezyjnych nr: 519/8, 604, 612/1. stanowiących własność Gminy Purda.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: ustawienie krawężników, ułożenie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie; przestawienie wpustu deszczowego wraz z wymianą kanału wraz z udrożnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej, przełożenie kostki chodnika i parkingu.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR1, szerokość jezdni – 5-6m, pochylenie poprzeczne – 2%.