Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 1 897 029,00 zł

Dofinansowanie – 948 514,50 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Marcinkowa oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez m.in. skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych oraz zamontowanie progu zwalniającego.

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej o długości 0,89 km stanowiących własność Gminy Purda. Przebudowywana droga łączy część miejscowości Marcinkowo z jego centrum i stanowi dojazd do drogi powiatowej P 1468 oraz do drogi krajowej 53. Po przebudowie droga gminna publiczna osiągnie parametry drogi D.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: korytowanie i profilowanie podłoża; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z nadaniem jednostronnego spadku do odwodnienia wykonanego jako rów i korytka betonowe. Przebudowana droga będzie wyposażona w dwa przejścia dla pieszych wyniesione, próg zwalniający i oznakowanie pionowe. Po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni – 5m.       

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 r.