Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały

 

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 1 048 021,50 zł

Dofinansowanie – 524 010,75 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Klebarka Małego z osiedla mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych.

Realizacja zadania polega na przebudowie drogi wewnętrznej osiedlowej o długości 0,38  km zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnych 285/31, 285/32, 285/29, 291 obr. Klebark Mały. Droga stanowi dojazd do drogi powiatowej P 1464N, a poprzez nią do ul. Piłsudskiego w mieście Olsztyn oraz na budowaną obwodnicę Olsztyna.  Po przebudowie droga osiągnie parametry drogi D.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: korytowanie i profilowanie podłoża; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie poprzez wpustu umiejscowione przy krawędziach drogi  do kanalizacji deszczowej, przebudowę dwóch skrzyżowań. Przebudowana droga będzie wyposażona w jedno przejście dla pieszych wyniesione, próg zwalniający i oznakowanie pionowe w tym znak B-33. Po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni – 5m.  Po przebudowie droga zostanie zakwalifikowana jako publiczna.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.10.2022 r.