Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N miejscowości w Wyrandy

 

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N miejscowości w Wyrandy, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 1 968 615,00 zł

Dofinansowanie – 984 307,50 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców, rozwój komunikacji publicznej na terenie gminy oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez m.in. skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych.

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej publicznej 165035N o długości 0,480  km oraz drogi gminnej publicznej 165025N o długości 0,700 km w miejscowości Wyrandy.

W ramach planowanego zadania na obu odcinkach przewiduje się: korytowanie i profilowanie podłoża; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z nadaniem jednostronnego spadku do odwodnienia. Przebudowane drogi będą wyposażone w przejścia dla pieszych wyniesione, progi zwalniające, przystanek autobusowy i oznakowanie pionowe. W wyniku zadania przebudowane zostanie jedno skrzyżowanie z drogą powiatową oraz jedno skrzyżowanie z drogą gminną . Po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni – 5m.  

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2022 r.