Przebudowa dróg gminnych w Patrykach

 

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 2 835 765,00 zł

Dofinansowanie – 1 417 882,50 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych.

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej o długości 1,4 km zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 170/2 oraz drogi gminnej publicznej 1650172N o długości 0,400  km w miejscowości Patryki.

W ramach planowanego zadania na obu odcinkach przewiduje się: korytowanie i profilowanie podłoża; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia oraz przebudowę skrzyżowań. W ramach prac wykonane zostaną przejścia dla pieszych wyniesione,  oznakowanie pionowe w tym znak B-33 oraz progi zwalniające. Po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni – 5m.  

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.10.2021 r.