Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne

 

 

 

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 3 499 965,00 zł

Dofinansowanie – 1 749 982,50 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych do osiedla mieszkaniowego jak również poprzez budowę wzniesionych przejść dla pieszych oraz zamontowane progów zwalniających.

Zadanie polega na przebudowie drogi wewnętrznej o długości 0,47 km zlokalizowanej na działkach o nr geodezyjnych 317/3, 311/1 oraz drogi gminnej publicznej 165002N o długości 0,920  km w miejscowości Szczęsne.

W ramach planowanego zadania na obu odcinkach przewiduje się: korytowanie i profilowanie podłoża; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia. Przebudowane drogi będą wyposażone w przejścia dla pieszych wyniesione, progi zwalniające i oznakowanie pionowe w tym znak B-33. Po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni – 5m.  

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.10.2022 r.