Gmina Purda informuje że w okresie od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021 r.  taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą:

1. dostarczanie wody - 3,19 zł/m sześcienny + obowiązujący podatek VAT = 3,45 zł/m sześcienny

2. odprowadzanie ścieków - 5,16 zł/m sześcienny + obowiązujący podatek VAT = 5,57 zł/m sześcienny

Obszar obowiązywania taryfy: cała gmina.

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 ze zm.)