Gmina Purda realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zakup wyposażenia szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach projektu zaplanowano zakup 22 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office. Zakupiony sprzęt przeznaczony będzie do nauki zdalnej dla 18 uczniów ze szkół z terenu gminy Purda oraz prowadzenia i przygotowania zajęć dla 4 nauczycieli ze szkół w gminie Purda.

Zakupiony sprzęt dostaną cztery szkoły:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie
  4. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem

 

Wartość projektu: 60 517,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 59 999,50 zł