Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z góry bez wezwania w okresach miesięcznych do dnia 15-tego każdego miesiąca.

Wpłat można dokonywać:

–   na indywidualne konto w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Filia w Purdzie

–   za pośrednictwem inkasenta (sołtys).


  uchwala_rady_gminy_purda_ws_terminu_oplat.pdf