Stawka opłat za śmieci od 1.02.2020

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe - 25,00 zł od osoby za odpady segregowane. W przypadku stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata stanowi dwukrotność stawki, czyli 50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ustalono zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Żaden rodzaj odpadów biodegradowalnych nie może być odbierany. Zwolnienie przysługuje w wysokości 5,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. W przypadku stwierdzenia,  iż z nieruchomości odbierane są odpady biodegradowalne pomimo posiadania kompostownika, ulga zostaje zniesiona na co najmniej 6 miesięcy.

Nieruchomości niezamieszkałe - opata za pojemnik lub worek:

1) do 120 l – 16,50 zł,

2) 240 l – 33,00 zł,

3) 1100 l – 150,00 zł,

4) 7000l – 960,00 zł

Dwukrotności opłaty w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) 120 l – 33,00 zł

2) 240 l – 66,00 zł

3) 1100 l – 300,00 zł

4) 7000l – 1920,00 zł


  uchawla_zmiana_stawki_2020.pdf