Gmina Purda w województwie warmińsko-mazurskim to jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów regionu. Purda jest gminą wiejską o powierzchni 318,19 km2, należącą do powiatu olsztyńskiego. Gmina Purda jest gminą rolniczą, o dużej powierzchni zalesienia posiadająca liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki, w tym agroturystyki.

Dane statystyczne (2017 r.):

 1. województwo warmińsko-mazurskie
 2. powiat olsztyński
 3. gmina Purda

Położenie i dostępność komunikacyjna

Przez teren gminy Purda przebiega:

         I.            linia kolejowa relacji Olsztyn-Szczytno,

         II.           drogi:

 1. drogi krajowe

 • Nr 16 Grudziądz, Olsztyn, Mrągowo, Augustów
 • Nr 53 Olsztyn, Szczytno, Ostrołęka, Białystok
 • Nr 58 Zgniłocha, Jedwabno
 • Nr 58 Zgniłocha, Olsztynek

2. droga wojewódzka

 • droga nr 598 Olsztyn, Butryny, Zgniłocha

Odległości do:

1)      najważniejszych ośrodków miejskich:

 • Olsztyn – 19 km (26 min.)
 • Gdańsk – 237 km (2 godz. 34 min.),
 • Warszawa – 208 km (2 godz. 45 min.),

2)      lotnisk:

 • Szymany – 40 km (37 min.)
 • Gdańsk – 241 km (2 godz. 44 min.)
 • Warszawa – 218 km (2 godz. 52 min.)

3)      Odległość portu morskiego w Gdańsku:

 • Gdańsk – 244 km (2 godz. 48 min.)

 

Gospodarka

Położenie Gminy Purda oraz jej przyroda sprawiają, że gmina ma charakter rolniczy i turystyczny. W gminie Purda rynek pracy poza rolniczą działalnością tworzą miejscowe zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno-usługowym, usługi (handel, gastronomia, itd.) oraz instytucje i urzędy publiczne.

Sektory wysokiej szansy:

 • turystyka,
 • leśnictwo,
 • przemysł drzewny.

Zaufali nam:

 • BARTBO,
 • KROZMET Z O.O.,
 • TRADYCYJNA WĘDZARNIA WARMIŃSKA JAROSŁAW PAROL.

 

Infrastruktura techniczna

W ofercie inwestycyjnej Gminy Purda znajdują atrakcyjne działki o zróżnicowanej powierzchni. Gmina Purda realizuje wiele inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej, sukcesywnie uzbrajając kolejne nieruchomości. Znaczna część terenów inwestycyjnych ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej.

Potencjał ludzki, edukacja

 • Liczba osób bezrobotnych w powiecie (styczeń 2018): 5919;
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie – 15,3%;
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Purda: 412 osób;
 • Średnie wynagrodzenie: 3 446,45 zł brutto, co odpowiada 84,70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Zaletą gminy Purda jest bliskość dużego ośrodka naukowego jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie. Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Instytucje wspierające inwestora

 

Instytucje i usługi okołobiznesowe

Ze względu na bliskość Olsztyna przedsiębiorcy z gminy Purda korzystają z usług instytucji okołobiznesowych znajdujących się w stolicy województwa.

Izby gospodarcze

 • Gminna Rada Gospodarcza

Stowarzyszenia, w tym centra biznesu

Inkubator przedsiębiorczości

Parki technologiczne

Ośrodki doradztwa, w tym personalnego, rolniczego

Fundusze pożyczkowe

Usługi informatyczne