Projekt pn.Kalejdoskop dziecięcych kompetencji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu ogółem: 414 079,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 351 967,50 zł
Wkład UE: 351 967,50 zł

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-08-31

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Purdzie, Przedszkole w Butrynach, Przedszkole w Nowej Wsi.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów przedszkoli, podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług edukacyjnych przez Przedszkole w Nowej Wsi, Przedszkole w Butrynach i Przedszkole w Purdzie oraz wsparcie tych placówek poprzez dostosowanie ich oferty do rzeczywistych potrzeb 114 dzieci (51dz.,63chł.),11 nauczycielek i 15 rodziców (14K) w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym warsztaty dla rodziców;
  • realizację zająć dla dzieci m.in.: warsztaty  taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, zajęcia  sportowe, matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego i programowania oraz zajęcia zwiększające zdolność analitycznego myślenia: Fizyka dla smyka, robotyka i eksperymenty.
  • wyjazdy edukacyjne do: Teatru lalek, Filharmonii, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody, Arboretrum w Kudypach, Zwierzyńca Warmińskiego w Nikielkowie, Planetarium i Wieża obserwacyjna w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, Parku ptaków w Olsztynie, Papugarni w Olsztynie, Parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie, Strusiolandii koło Olsztyna
  • doposażenie placówek przedszkolnych w materiały dydaktyczne na zajęcia oraz sprzęt w tym: magiczne dywany, laptopy, tablice interaktywne, tablety na zajęcia językowe

 

Harmonogramy wsparcia

  Zadanie 1 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli

  Zadanie 2 – Harmonogram wsparcia Przedszkole w Purdzie

  Zadanie 3 – Harmonogram wsparcia Przedszkole w Butrynach

  Zadanie 4 – Harmonogram wsparcia Przedszkole w Nowej Wsi

  Zadanie 5 – Szkolenie dla rodziców

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

  Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne – zajęcia i warsztaty dla dzieci:

  1. Karta rekrutacyjna

  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  3. Oświadczenie uczestnika projektu

  4. Umowa uczestnictwa w projekcie – Przedszkole w Butrynach

  5. Umowa uczestnictwa w projekcie – Przedszkole w Nowej Wsi

  6. Umowa uczestnictwa w projekcie – Przedszkole w Purdzie

Dokumenty rekrutacyjne – warsztaty dla rodziców:

  1. Karta rekrutacyjna

  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  3. Oświadczenie uczestnika projektu

Dokumenty rekrutacyjne – szkolenia i warsztaty dla nauczycieli:

  1. Karta rekrutacyjna

  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  3. Oświadczenie uczestnika projektu