Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w miejscowościach Klebark Wielki, Silice oraz Trękusek.

Okres realizacji zadania styczeń- grudzień 2017 r.

Wartość inwestycji: 2 375 867,72 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach pożyczki: 1 931 599,77 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 1 738 439,79

Efektem rzeczowym realizacji inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 8,243 km oraz sieci wodociągowej o długości 8,878 km.

Efektem ekologicznym realizacji zadania jest podłączenie 200 osób do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

http://wfosigw.olsztyn.pl/