Projekt pn. „Rozbudzając kreatywność uczniów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Wartość ogółem: 222 894,38 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 211 144,38 zł
Wkład UE: 189 460,22 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-03-15 do: 2019-02-28
Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum w Purdzie i Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematycznych, przyrodniczych, językowych) u 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim i 30 uczniów z Gimnazjum w Purdzie oraz zwiększenie kompetencji zawodowych u 28 nauczycieli tych szkół w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw w okresie od 15.03.2017 r. do 31.07.2018 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • doskonalenie kompetencji nauczycieli;
  • zajęcia i warsztaty dla uczniów: z matematyki, przyrody, języka angielskiego, zajęcia komputerowe, artystyczne; teatralne oraz laboratoryjne warsztaty z chemii, fizyki i biologii wraz z wyjazdem na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • wyjazdy edukacyjne: do Teatru, Muzeum Przyrody, Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Nauki Experyment.

 

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia - Zajęcia i warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim

Harmonogram wsparcia - Zajęcia i warsztaty dla uczniów klas gimnazjalnych w Purdzie

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin

karta_rekrutacyjna_uczeń

zalacznik_1__deklaracja_uczeń

zalacznik_2__oswiadczenie_dane_osobowe_uczeń

zalacznik_3__oswiadczenie_dot_wizerunku_uczeń

karta_rekrutacyjna__nauczyciel

zalacznik_1__deklaracja__nauczyciel

zalacznik_2__oswiadczenie_dane_osobowe__nauczyciel

zalacznik_3__oswiadczenie_dot_wizerunku__nauczyciel

Rozbudzając kreatywność uczniów