Projekt pn. „Przedszkole pełne wyzwań” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu ogółem: 549 306,88 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 466 580,88 zł
Wkład UE: 466 580,88 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-06-30
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Klewkach i Przedszkole w Klebarku Wielkim

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług edukacyjnych przez Przedszkole w Klebarku Wielkim i Przedszkole w Klewkach oraz wsparcie tych placówek poprzez dostosowanie ich oferty do rzeczywistych potrzeb 109 dzieci, 8 nauczycielek i 53 rodziców w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

W ramach projektu zaplanowano:

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli, w tym warsztaty dla rodziców;
 • realizację zająć dla dzieci: warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, naukę języka angielskiego, zajęcia sportowe z piłką, eksperymenty, robotyka z lego oraz naukę gry w szachy;
 • wyjazdy edukacyjne: do Teatru lalek, Centrum Nauki Experyment, Filharmonii, warsztaty w Muzeum Warmii i Mazur, warsztaty kulinarno-artystyczne w Play School, warsztaty z inscenizacji utworów literackich oraz zajęcia plastyczne w Bibliotece Multimedialnej;
 • zakup tablic multimedialnych wspomagających naukę języka i prowadzonych zajęć.

Część zajęć będzie prowadzona w udziałem rodziców.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin
karta_rekrutacyjna_dziecko
zalacznik_1_deklaracja_dziecko
zalacznik_2_oswiadczenie_dane_osobowe_dziecko
zalacznik_3_oswiadczenie_dot_wizerunku_dziecko
karta_rekrutacyjna_rodzic
zalacznik_1_deklaracja_rodzic
zalacznik_2_oswiadczenie_dane_osobowe_rodzic
zalacznik_3_oswiadczenie_dot_wizerunku_rodzic
karta_rekrutacyjna_nauczyciel
zalacznik_1_deklaracja_nauczyciel
zalacznik_2_oswiadczenie_dane_osobowe_nauczyciel
zalacznik_3_oswiadczenie_dot_wizerunku_nauczyciel 

harmonogram_wsparcia__zadanie_2.pdf

harmonogram_wsparcia__zadanie_3.pdf

 


FOTORELACJE

Przedszkole w Klebarku Wielkim

Warsztaty teatralne:

 • Rozgrzewka z wesołymi cyferkami "Klapu klap". Przeistoczenia aktorskie w pieski. Pierwsze wprawki z pacynkami "Kim jestem?".
 • Warsztaty teatralne dla rodziców i dzieci. Zabawy eurytmiczne z żywiołami. Odtańczenie kolorów. Zabawy integracyjne. Rodzinne scenki z kolorami.
 • Ciało jako narzędzie pracy aktora. "Cynamon i Trusia" czyli wierszyki od stóp do głów pozwalają poznać ciało. Teatrzyk ze stóp.
 • Spotkanie z pierwszą lalką. Teatrzyk piłeczkowy. Ciąg dalszy książki "Klapu klap".
 • Maska w teatrze. Pierwsze działanie z maską teatralną. Mimika + gest. Co to jest? - zagadki mimiczne dzieci.
 • Ciąg dalszy pracy z maską. Przygody maski. Gra z Blipkiem - rozpoznawanie emocji.

Warsztaty plastyczne:

 • Korale z makaronu - malowanie i nawlekanie.
 • Pacynki z papieru-wycinanie, rysowanie i wyklejanie.
 • Smok Wawelski-wykonanie smoka z użyciem rolki po papierze toaletowym i kolorowego papieru.
 • Sowa z papieru-wykonanie sowy z użyciem rolki po papierze toaletowym.
 • Parasole z papieru-wyklejanie, rysowanie i wycinanie.
 • Meduzy z koła - wycinanie, rysowanie wyklejanie.

Warsztaty muzyczne:

 • Zapoznanie z instrumentami: grzechotki i trójkąty. Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem grzechotek i trójkątów.
 • Zapoznanie dzieci z instrumentami perkusyjnymi - kołatka i bębenek (budowa i sposób wydobycia dźwięku) w swobodnej improwizacji i w zabawach muzycznych.
 • Improwizacja kierowana z wykorzystaniem bębenków i trójkątów w zabawie muzycznej "Burza i deszcz".
 • Poznanie schematu rytmicznego: dwie ćwierćnuty (ta ta). Zabawy muzyczne w oparciu o podany schemat rytmiczny z grą na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • Instrumentacja utworu "Pash Pash" z wykorzystaniem schematu: dwie ćwierćnuty (ta ta) na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalenie instrumentacji do utworu "Pash Pash". Zabawy rytmiczne na kołatkach i bębenkach.

Język angielski:

 • Hello. What's your name?
 • Colours: blue, yellow, red, Purple.
 • Colours:green, pink, orange, brown.
 • I see something blue - song.
 • I see something pink - song.
 • Walk around the circle - song. Yellow sun, blue sky, red apple.

Przedszkole pełne wyzwań w Klebarku Wielkim i w Klewkach