Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda wraz z załącznikami zamieszczone są do pobrania poniżej:

uchwala_podpisana.pdf

zal_2_suikzp_purda__rysunek.jpg

zal_1_suikzp_tekst.pdf


Obecnie Gmina Purda jest w trakcie opracowywania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Przed uchwaleniem wyżej wymienionego opracowania projekt zostanie wyłożony do publicznej wiadomości. O terminie i miejscu wyłożenia poinformujemy na niniejszej stronie internetowej.

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 522 89 61.