Gminne Forum Rozwoju Przedsiębiorczości w Purdzie – to inicjatywa, która zrodziła się ze zgłaszanych przez część przedsiębiorców próśb o wsparcie w realizacji celów biznesowych, wpływających na ich rozwój oraz rozwój naszej gminy. Dodatkowo monitorowanie możliwości pozyskiwania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w naszym regionie, wskazuje na konieczność współdziałania w wypracowywaniu innowacyjnych form prowadzenia biznesu.

Forum to niezależna inicjatywa poprawiającą skuteczność funkcjonowania Gminy w takich obszarach jak:

 • konsultowanie kierunków rozwoju gminy,
 • konsultowanie i opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • tworzenie aktywnych punktów informacji i doradztwa dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób dopiero przymierzających się utworzenia własnej firmy,
 • tworzenia wspólnych programów, projektów promujących lokalny biznes jak i gminę

oraz w innych działaniach, których celem byłby rozwój społeczno-gospodarczy gminy Purda.

Podstawowym celem powołania FOROP jest rozpoczęcie systemowej współpracy pomiędzy samorządem a biznesem, aby stworzyć korzystne warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Kwestie, które będą poruszane w przyszłości przez FOROP to:

 • określenie przeszkód w funkcjonowaniu firm, ich rozwoju, jak również zakładaniu;
 • stworzenie pełnej bazy informacji o firmach w gminie – cele reklamowe;
 • pomoc w zakładaniu firm;
 • kwestie szkoleń;
 • potrzeby odnośnie zatrudnień;
 • stworzenie planu wspierania przedsiębiorców;
 • innowacje w firmach;
 • tematy podatkowe;
 • infrastruktura – potrzeby, przeszkody;
 • dobre praktyki z innych gmin;
 • wyjazdy studyjne;
 • formy finansowania: dotacje, pożyczki, leasingi, środki pomocowe, pomostowe itp.;
 • poprawa konkurencyjności lokalnych firm.

 

Osoby, które są zainteresowane współpracą w ramach FoRoP zachęcamy do kontaktu mailowego forop.purda@gmail.com lub telefonicznego 89 522 89 61.