Na początku roku (17 stycznia 2013) Wójt Gminy Purda powołał Społeczną Gminną Radę Sportu w składzie:
przewodniczący – Tomasz Domżalski, tdomzalski@wp.pl
zastępca przewodniczącego - Zdzisław Brodzik, 510247823
sekretarz - Katarzyna Hul, k.hul@purda.pl, 0895228969
członek - Alfred Studniak, alfred.studniak@wp.pl, 602496012
członek - Jan Malinowski, olmal@wp.pl

Oto jej główne zadania.
1) Opiniowanie:
strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej,
projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej,
programów rozwoju bazy sportowej na terenie gminy, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy, dofinansowywanych przez Gminę.
2) Współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy.
3) Koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy.
4) Inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, w których współorganizatorem lub organizatorem jest Gmina.
5) Ustalanie zasad współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze kultury fizycznej.
6) dokonywanie bieżącej oceny imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w Gminie.
7) Propagowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

oprac. Katarzyna Hul